A- A A+

Oorlogsmonumentmonument

In de tweede helft van 1942 werd onder leiding van de Organisation Todt gestart met de aanleg van een Duits vliegveld. Gronden werden gevorderd t.b.v. de aanleg van een startbaan en rolbanen, evenals door hoge wallen omgeven vliegtuigonderkomens. In de wijde omgeving van Havelte werden gebouwen gevorderd en gesticht. Alles wat in rood staat aangegeven op onderstaande kaart was Duits bezit. De aanlegkosten waren ruim ƒ20.000.000,-.

Dankzij de volle medewerking van de ondergrondse hadden de geallieerden het in aanleg zijnde vliegveld echter al spoedig ontdekt en zaten op het vinkentouw om de basis te vernietigen. Regelmatig werden bombardementen uitgevoerd.
De grootste bombardementen werden op 16 en 17 september 1944 door 26 Engelse Lancaster bommenwerpers en op 24 maart 1945, om 9.00 uur in de ochtend, door 114 Amerikaanse Boeing B-17 bommenwerpers uitgevoerd. Daarmee was definitief het einde ingeluid.
PlatteghrondTijdens diverse gevechten zijn er nogal wat slachtoffers gevallen.
Even verder op, op de Eursinger es, is op 8 mei 1944 een reeds aangeschoten Amerikaanse Boeing B-17 bommenwerper neergestort. De 10 bemanningsleden kwamen om het leven.
Op 7 april 1945 in de namiddag voerden 2 Spitfires, die behoorden tot het 345 Squadron in glijvlucht een aanval uit op vliegveldobjecten. Daarbij werd plm. 100 meter verder op 1 Spitfire MK 368 neergeschoten en verongelukte de 24-jarige Franse luitenant-vliegenier baron François Roland Marie Fidèle Picot de Moras D’Aligny. Zijn begrafenis vond 2 dagen later in alle stilte plaats op de begraafplaats van Havelte.
Op 5 mei 1947 is het stoffelijk overschot overgebracht naar Frankrijk.
Op de plaats waar het jachtvliegtuig is neergestort, is door de familie van het slachtoffer een monument gesticht en op die dag onthuld. Omdat het monument niet toegankelijk was, werd dit stukje grond van de familie Dorenbos aangekocht door de “Historische Vereniging Havelte e.o.”. Met medeweten van de familie en in samenwerking met de gemeente Westerveld is het monument na 52 jaren naar voren gehaald en toegankelijk gemaakt.