page
page
page
page
page
page
page

HISTORISCHE VERENIGING HAVELTE e.o.’

Secr. Klaas Molenkamp, Haarweg 7, 7974 HE Havelterberg.

Tel.: 0521 - 51 81 86

       Havelterberg, december 2018.


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING


Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 31 januari 2019 in ‘De Veurdeale’, Veendijk 2, 7971RR in Havelte


Aanvang 20.00 uur.


AGENDA:

  

  1. Opening.
  2. Mededelingen en ingekomen stukken.
  3. Verslag algemene ledenvergadering van 8 februari 2018.
  4. Jaarverslag 2018.
  5. Jaarrekening 2018 en begroting 2019. (wordt uitgereikt)
  6. Verslag kascontrolecommissie.
  7. Benoeming kascontrolecommissie.
  8. Bestuursverkiezing.

              Door het bestuur is een rooster van aftreden gemaakt.

              Aftredend en herkiesbaar is Klaas Molenkamp

             Voor het stellen van tegenkandidaten wordt verwezen

              naar artikel 7, lid 2, van de statuten.

  1. Rondvraag.
  2. Sluiting.


Het bestuur.


Na de pauze:


Het bestuur heeft Paula Kuiper uitgenodigd. Paula heeft het boek ‘Raggers rond de Baarg’ uitgegeven. Het boek behandelt de geschiedenis van het grote heideveld tussen Havelte en Steenwijk. Haar vader, Geert Kuiper, tekende, schilderde en schreef zijn hele leven lang. Echter, tot publiceren van dit alles kwam hij niet. Paula raakte door de ge├»llustreerde verhalen uit de jeugd van haar vader ge├»nspireerd en besloot een prachtig boek uit te geven. Het belooft een interessante lezing te worden.