page2

Tijdschrift

'Onsen Spiker' is het verenigingsblad van de Historische Vereniging Havelte e.o. en staat elke keer weer vol met historische wetenswaardigheden en nieuws over de vereniging.

Er wordt getracht om artikelen te plaatsen uit alle verschillende dorpen en buurtschappen uit de voormalige gemeente Havelte.

De redactie schrijft zelf wel artikelen, maar zij is bijzonder verguld met diverse auteurs die hun artikelen insturen.

Het resultaat is een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Binnenkort zal het verenigingsblad geheel in kleur worden gedrukt.


Het verenigingsblad verschijnt eens per kwartaal.


ISSN 1380-3093


De kosten voor een los exemplaar zijn € 7.50


Als lid ontvangt u elk kwartaal een gratis uitgave van 'Onsen Spiker'.


                             

De eerste uitgave van het blad Onsen Spiker was in 1990.We zijn bijzonder trots op de huidige uitvoering van ons bulletin ‘Onsen Spiker’.

De realisatie van het volledig in kleur gedrukte magazine in een groter formaat was een grote wens van het bestuur en de redactie.

De overstap naar drukkerij J&J leverde bovendien een kostenbesparing op.

We kunnen spreken van een win- win situatieIndien u een interessant onderwerp heeft voor een artikel, wat de geschiedenis van onze omgeving betreft, kunt u contact opnemen met de redactie via redactie@historischevereniginghavelte.nl .


Bent u zelf in de gelegenheid om een stuk te schrijven over uw historie of over uw omgeving en haar verleden, dan kunt u uw kopij insturen naar redactie@historischevereniginghavelte.nl .

  

De volgende ONSEN SPIKER verschijnt in september