page
page
page
page
page
page
page
page

OORLOGS-MONUMENT


In de 2e wereldoorlog heeft Havelte het nodige meegemaakt.

Doden en gewonden die vielen door de soms aanhoudende bombardementen op het toenmalige vliegveld hebben voor veel angst en verdriet gezorgd!

Er zijn nog steeds veel bezienswaardigheden uit de oorlog waar te nemen.

In oktober 1942 legde de Luftwaffe ten noorden van het Drentse Havelte een nieuw vliegveld aan.

Talrijke Duitse en Nederlandse aannemers hielpen daar bij.

De coördinatie van de bouwwerkzaamheden kwam voor rekening van de Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe West.

Het Arbeidsbureau in Meppel organiseerde de werving van arbeiders.

Gronden werden gevorderd t.b.v. de aanleg van een startbaan en rolbanen, evenals door hoge wallen omgeven vliegtuigonderkomens.

In de wijde omgeving van Havelte werden gebouwen gevorderd en gesticht.

Alles wat op het kaartje in rood staat aangegeven op onderstaande kaart was Duits bezit.

De aanlegkosten waren ruim ƒ 20.000.000,-.

Dankzij de volle medewerking van de ondergrondse hadden de geallieerden

het in aanleg zijnde vliegveld echter al spoedig ontdekt en zaten op het vinkentouw

om de basis te vernietigen.

Regelmatig werden bombardementen uitgevoerd.


De grootste bombardementen werden op 16 en 17 september 1944 door 26 Engelse Lancaster bommenwerpers en op 24 maart 1945, om 9.00 uur in de ochtend, door 114 Amerikaanse Boeing B-17 bommenwerpers uitgevoerd.

Daarmee was definitief het einde ingeluid.

Tijdens diverse gevechten zijn er nogal wat slachtoffers gevallen.
Even verder op, op de Eursinger es, is op 8 mei 1944 een reeds aangeschoten Amerikaanse Boeing B-17 bommenwerper neergestort.

De 10 bemanningsleden kwamen om het leven.

Op 7 april 1945 in de namiddag voerden 2 Spitfires, die behoorden tot het 345 Squadron in glijvlucht een aanval uit op vliegveldobjecten. Daarbij werd plm. 100 meter verder op 1 Spitfire MK 368 neergeschoten en verongelukte de 24-jarige Franse luitenant-vliegenier baron François Roland Marie Fidèle Picot de Moras D’Aligny.

Zijn begrafenis vond 2 dagen later in alle stilte plaats op de begraafplaats van Havelte.
Op 5 mei 1947 is het stoffelijk overschot overgebracht naar Frankrijk.
Op de plaats waar het jachtvliegtuig is neergestort, is door de familie van het slachtoffer een monument gesticht en op die dag onthuld.

Omdat het monument niet toegankelijk was, werd dit stukje grond van de familie Dorenbos aangekocht door de “Historische Vereniging Havelte e.o.”.

Met medeweten van de familie en in samenwerking met de gemeente Westerveld is het monument na 52 jaren naar voren gehaald en toegankelijk gemaakt.

Historie van Havelte

In het zuidwesten van Drenthe ligt te midden van bossen, weilanden, zandgronden en heide het mooie brinkdorp Havelte in de gemeente Westerveld.

Havelte is rijk aan prachtige monumentale boerderijen en cultuurhistorische panden w.o. de Clemenskerk, het landgoed Overcinge, het oude gemeentehuis, het Schultehuis enz. en allemaal liggend in beschermde dorpsgezichten.

Havelte is ook rijk aan natuurschoon m.n. de Meeuwenkolonie, Brandenveen, het Ooster- en Westerzand, het Holtingerzand met zijn schaapskooi.

Tevens staat Havelte bekend om zijn oeroude grafheuvels.

Verder zijn de Uffelter es en de Havelter binnenes de mooiste essen, die in Drenthe nog bestaan.

Niet voor niets wordt Havelte "de Parel van Drenthe"genoemd.

Naast het hoofddorp Havelte, zijn er ook de dorpen Darp, Havelterberg, Uffelte en Wapserveen en verschillende buurtschappen.


Duizenden jaren geleden waren deze streken reeds bewoond door volksstammen, die kwamen en gingen en op primitieve wijze in hun levensonderhoud voorzagen.

Talrijke overblijfselen uit de oudheid zijn hiervan bekend.


Hunebedden

Het is aangetoond dat 10.000 jaar voor Christus de rendierjagers hier in deze omgeving rondzwierven. De hunebedden en de vele grafheuvels maken duidelijk dat ook vaste bewoners zich hier al enige duizenden jaren voor Christus hebben gevestigd. Zij woonden voornamelijk op de heuvelrug die dwars door deze omgeving loopt (van Steenwijk naar Diever).

Aan de voet van de Havelterberg liggen de hunebedden. Niet te verwarren met het dorp Havelterberg, dat op de Bisschopsberg ligt.

Omgeving

Het dorp Uffelte was in 1040 al bekend. Het was vroeger een uitgestrekt landgoed, dat in dat jaar bij een giftbrief van keizer Hendrik III aan het bisdom Utrecht werd geschonken. Darp en Havelte worden omstreeks 1200 in oude geschriften genoemd. Wapserveen, een agrarisch streekdorp, is door vervening ontstaan en was reeds in 1395 een zelfstandige parochie. De buurtschap Veendijk is omstreeks 1800 door vervening ontstaan. Naast het rijke natuurschoon staat Havelte en omgeving ook bekend om de vele oude Saksische boerderijen.

Kerk

De Protestantse kerk te Havelte werd in 1310 gesticht als afsplitsing van de Clemenskerk te Steenwijk. Hierbij is gebruik gemaakt van de overblijfselen van een Romaanse kapel. Toentertijd waren het de bewoners van omliggende dorpen, die vergunning kregen om een kerk te bouwen. Dit verklaart waarom de kerk niet in de bebouwde kom staat.

Molen

De achtkantige stellingmolen in Havelte is verbouwd in 1873 en maalt nog steeds op windkracht. In 1914 brandde de molen af. De huidige molen is afkomstig van Wapse. Ooit stonden er in Havelte en omgeving 12 molens.

Informatie

Meer informatie over de historie van Havelte kunt u ook een kijkje nemen op de website: www.gemeentewesterveld.nl