page
page
page
page
page
page
page
page
page

Tijdschrift "Onsen Spiker"

'Onsen Spiker' is het verenigingsblad van de Historische Vereniging Havelte e.o. en staat elke keer veer vol met historische wetenswaardigheden en nieuws over de vereniging.

Zo houden wij de leden op de hoogte van de activiteiten van de vereniging.

Het verenigingsblad verschijnt eens per kwartaal.

ISSN 1380-3093

De kosten voor een los exemplaar zijn € 7,50

Als lid ontvangt u elk kwartaal een gratis uitgave van 'Onsen Spiker'.

Boeken

In 1993 is door de 'Historische Vereniging Havelte e.o. 'het fotoboekje' Havelte in oude ansichten deel 4' en in 2000 het boekje 'Wel en wee van een oude en nieuwe vaart' uitgegeven. Daarnaast is de vereniging in het bezit gekomen van informatieve boeken, zoals '12.000 jaar in 12 km. Een archeologische wandeling in de gemeente Havelte', 'Van plaggehut tot bungalow', 'Havelte monumentaal' etc.

Deze boeken zijn voor leden tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar.

Alle boeken zijn, tijdens openingstijden, te verkrijgen bij het V.V.V. kantoor van Havelte en bij onze vereniging.

Kalenders

De 'Historische vereniging Havelte e.o.' geeft elk jaar een nostalgische kalender uit. In deze kalender staan twaalf zorgvuldig geselecteerde foto's van zowel school- groepsfoto's als bekende dorpsgezichten van de voormalige gemeente Havelte.

De prijs per kalender voor de niet-leden is € 10,00.

De leden kunnen deze unieke kalender voor de prijs van

€ 7.50 afhalen bij één van de bestuursleden van hun dorp,

of tijdens de data van opening op de zaterdagmiddag

(zie Home pagina).

U kunt de kalender ook telefonisch bestellen bij de coördinator van de kalender,

mevr. S. Bolding-Frans.